Edit Content

Centrum Kultury Wilanów

ul. Kolegiacka 3,
02-960 Warszawa
e-mail: 
centrum@kulturawilanow.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9:00 – 21:00

kom.: 668 417 228
tel.: 22 651 98 20

Studentki Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas otwarcia roku akademickiego

Centrum Kultury Wilanów | WUTW

Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Na Wilanowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku co roku wyruszamy w edukacyjną podróż.

Wierzymy, że te podróże za każdym razem są pełne nowych odkryć, ciekawych doświadczeń i inspirujących spotkań.

Dziękujemy za Wasze zaufanie i współtworzenie Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dołącz do nas i rozwijaj z nami swoje pasje, pogłębiaj wiedzę i poszerzaj swoje zainteresowania!

ROZPOCZĘCIE SEMESTRU
wiosenno-letniego
1 lutego 2024

ZAKOŃCZENIE SEMESTRU
28 maja 2024

Na Wilanowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku co roku wyruszamy w edukacyjną podróż. Wierzymy, że te podróże za każdym razem są pełne nowych odkryć, ciekawych doświadczeń i inspirujących spotkań. Dziękujemy za Wasze zaufanie i współtworzenie Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Z całego serca życzymy Wam wielu wartościowych i interesujących spotkań z naszymi wyjątkowymi gośćmi, intelektualnych wypraw w nieznane, wycieczek, spacerów, odkryć oraz prawdziwych przyjaźni, które sprawiają, że wspólnie spędzany czas będzie wypełniony serdecznością, życzliwością oraz niezapomnianymi doświadczeniami oraz przygodami.

Spotkajmy się wspólnie w siedzibie Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Centrum Kultury Wilanów, przy ul. Kolegiackiej 3.

Zdjęcie grupowe studentów Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w strukturach Centrum Kultury Wilanów w Warszawie i jest projektem edukacyjno-kulturalnym skierowanym do osób, które zakończyły już swoją pracę zawodową (emeryci, renciści, ale również osoby bezrobotne), program dedykujemy także osobom, które ukończyły 55 lat i chcą poszerzyć swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania, brać czynny udział w życiu kulturalnym.

Działalność WUTW jest jedną z form działalności Centrum Kultury Wilanów, a jego pracami kieruje Dyrektor Centrum Kultury Wilanów, Pan Robert Woźniak.

WUTW w zakresie naukowym i organizacyjnym współpracuje z instytucjami naukowymi. Wśród wykładowców znajdują się między innymi pracownicy: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych, teatrów, Polskiego Radia i Telewizji.

Gośćmi Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku będą zarówno wybitni specjaliści, znani aktorzy, dziennikarze, pisarze. Słuchaczy WUTW odwiedzili do tej pory m. in.: Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Olga Lipińska, Marta Lipińska, Stanisława Celińska, Maja Komorowska, Anna Seniuk, Dorota Stalińska, Daniel Olbrychski, Artur Barciś, Bogusław Kaczyński, Kazimierz Kutz, Ernest Bryll, Henryk Talar. Kolejny semestr również niesie zapowiedź ciekawych tematów, nazwisk i osobowości.

Podstawowymi celami działania WUTW jest rozwijanie kompetencji intelektualnych, ćwiczenie sprawności fizycznej oraz podnoszenie komfortu życia ludzi starszych, chcących pozostać aktywnymi. Wszystko to osiągamy poprzez wszechstronną i kompleksową ofertę edukacyjną. Realizując te cele Uniwersytet organizuje wykłady, zespoły twórcze, zajęcia rekreacyjne, wycieczki, imprezy kulturalne i integracyjne. Oferta programowa dostosowana jest do różnych potrzeb i zainteresowań naszych Słuchaczy.
Celem naszej działalności jest również budowanie więzi międzyludzkich, integrowanie osób starszych i tworzenie otoczenia pełnego szacunku dla doświadczenia, mądrości życiowej i wiedzy pokolenia 55+.

Proponowane przez WUTW formy zajęć mają na celu umożliwienie naszym Słuchaczom prowadzenia aktywnego trybu życia, rozwijanie zainteresowań, adaptację do zmieniających się warunków otaczającego świata, a co za tym idzie, poprawę jakości życia.

WUTW