Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

INFORMATOR DLA SŁUCHACZY
WILANOWSKIEGO UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU

Drogi Studencie – Słuchaczu Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dołącz do nas i rozwijaj z nami swoje pasje, pogłębiaj wiedzę i poszerzaj swoje zainteresowania!

Serdecznie witamy Was w semestrze jesienno – zimowym roku akademickiego 2019/2020 i cieszymy się, że wyruszamy w kolejną edukacyjną podróż. Wierzymy, że ta podróż będzie pełna nowych odkryć, ciekawych doświadczeń i inspirujących spotkań. Dziękujemy za Wasze zaufanie
i współtworzenie Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z wielką radością przedstawiamy Wam program na kolejny semestr.
Z całego serca życzymy Wam wielu wartościowych i interesujących spotkań z naszymi wyjątkowymi gośćmi, intelektualnych wypraw w nieznane, wycieczek, spacerów, odkryć oraz prawdziwych przyjaźni, które sprawiają, że wspólnie spędzany czas będzie wypełniony serdecznością, życzliwością oraz niezapomnianymi doświadczeniami oraz przygodami.
Spotkajmy się wspólnie w siedzibie Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3.
Zapraszamy Was do edukacyjnej wędrówki i wspólnej twórczej przygody.

ZAKOŃCZENIE SEMESTRU
6 lutego 2020
FERIE ZIMOWE
10 lutego 2020 – 23.02.2020
ROZPOCZĘCIE SEMESTRU LETNIEGO 2020
25.02.2020

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w strukturach Centrum Kultury Wilanów w Warszawie i jest projektem edukacyjno-kulturalnym skierowanym do osób, które zakończyły już swoją pracę zawodową (emeryci, renciści, ale również osoby bezrobotne), program dedykujemy także osobom, które ukończyły 55 lat i chcą poszerzyć swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania, brać czynny udział w życiu kulturalnym.
Działalność WUTW jest jedną z form działalności Centrum Kultury Wilanów, a jego pracami kieruje Dyrektor Centrum Kultury Wilanów, Pan Robert Woźniak.
WUTW w zakresie naukowym i organizacyjnym współpracuje z instytucjami naukowymi. Wśród wykładowców znajdują się między innymi pracownicy: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych, teatrów, Polskiego Radia i Telewizji.
Gośćmi Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku będą zarówno wybitni specjaliści, znani aktorzy, dziennikarze, pisarze. Słuchaczy WUTW odwiedzili do tej pory m. in.: Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Olga Lipińska, Marta Lipińska, Stanisława Celińska, Maja Komorowska, Anna Seniuk, Dorota Stalińska, Daniel Olbrychski, Artur Barciś, Bogusław Kaczyński, Kazimierz Kutz, Ernest Bryll, Henryk Talar. Kolejny semestr również niesie zapowiedź ciekawych tematów, nazwisk i osobowości.
Podstawowymi celami działania WUTW jest rozwijanie kompetencji intelektualnych, ćwiczenie sprawności fizycznej oraz podnoszenie komfortu życia ludzi starszych, chcących pozostać aktywnymi. Wszystko to osiągamy poprzez wszechstronną i kompleksową ofertę edukacyjną. Realizując te cele Uniwersytet organizuje wykłady, zespoły twórcze, zajęcia rekreacyjne, wycieczki, imprezy kulturalne i integracyjne. Oferta programowa dostosowana jest do różnych potrzeb i zainteresowań naszych Słuchaczy.
Celem naszej działalności jest również budowanie więzi międzyludzkich, integrowanie osób starszych i tworzenie otoczenia pełnego szacunku dla doświadczenia, mądrości życiowej i wiedzy pokolenia 55+.
Cele te realizujemy poprzez następujące formy zajęć:
– wykłady z różnorodnych dziedzin wiedzy, które prowadza wykwalifikowani wykładowcy i naukowcy
– spotkania tematyczne
– imprezy kulturalne i rozrywkowe
– turystykę krajoznawczą i kulturoznawczą
– naukę języków obcych
– kursy komputerowe
– warsztaty artystyczne (malarstwo, fotografia, decoupage)
– zajęcia rekreacyjne (szkoła kręgosłupa)
– chór
W ramach semestru jesienno-zimowego proponujemy Państwu bezpłatne porady z obsługi komputera, internetu, telefonu i tabletu, które odbywać się będą w Filii Centrum Kultury Wilanów przy ul. Radosnej 11. Projekt „Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora” to 3-letni projekt miejski realizowany wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy ze Stowarzyszeniem Kreatywni 50 Plus przy wsparciu 19 partnerów m.in.: Centrum Kultury Wilanów.
Zapisy telefoniczne w środy w godz. 14.00-18.00 pod nr tel.: 733 749 687
Więcej informacji na stronach: senioralna.um.warszawa.pl/PCWS

Proponowane przez WUTW formy zajęć mają na celu umożliwienie naszym Słuchaczom prowadzenia aktywnego trybu życia, rozwijanie zainteresowań, adaptację do zmieniających się warunków otaczającego świata, a co za tym idzie, poprawę jakości życia.

OPŁATY
Dokonanie opłaty semestralnej i posiadanie ważnej legitymacji uprawnia do korzystania ze wszystkich wykładów oraz warsztatów specjalnie zorganizowanych i przygotowanych dla naszych Słuchaczy. Uprawnia także do uczestnictwa w spotkaniach okolicznościowych i integracyjnych organizowanych przez WUTW.

Opłata za semestr jesienno-zimowy 2019 – 2020 wynosi 130 PLN.

Zajęcia fakultatywne, takie jak kurs komputerowy, kurs językowy, zumba, zajęcia plastyczne są dodatkowo płatne wg. cennika Regulaminu Opłat.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu Opłat, który znajduje się na tablicy ogłoszeń WUTW i w siedzibie Centrum Kultury Wilanów.
Zapisy: w siedzibie Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00

Szczegółowe informacje organizacyjne:
Stanisław Gomółka 22 116 51 05
Anna Jackowska

Skip to content