“Ode wsi do miasta”

“Ode wsi do miasta”

Projekt, który realizujemy w ramach Warszawskiego programu Edukacji Kulturalnej nazywa się: „ode wsi do miasta” to projekt etnograficzny stanowiący charakterystyczny element unikatowego na skalę Warszawy wydarzenia: Powsińskie Dożynki. „…ode wsi do miasta” to przedstawienie realizowane przez lokalną, amatorską grupę społeczną występującą w roli edukacyjnej w stosunku do nowych mieszkańców Wilanowa i Powsina. Przedstawienie – jest dla publiczności miejskiej swoistą lekcją folkloru, który dawniej był zwyczajną treścią życia, a dziś jest powodem do dumy z jedynego i bezpośredniego uczestnictwa w dawnych zwyczajach i obrzędach ludowych. Przedstawienie „..ode wsi do miasta” ma na celu pokazać bogatą spuściznę ludową po minionych latach, zachowaną tradycję i rytuał związany ze świętem plonów (Oskar Kolberg, Zygmunt Gloger, Ignacy Krasicki)

 

Projekt to wyjątkowe przedstawienie ludowe nawiązujące w swojej genezie do spisanych przez Oskara Kolberga obrzędów związanych z zakończeniem cyklu prac rolnych i złożeniem gospodarzowi darów matki ziemi,
wraz z podziękowaniem za plony i prośbą o urodzaj na przyszły rok. Projekt poprzez swoją funkcję edukacyjną pokazuje obrzęd dożynek – dziś – jako wykładnika tożsamości regionalnej. Podstawowym akcentem dożynek jest plecenie i składanie wieńca symbolizującego trud żniwiarzy. Wieniec (plon) uosabia bowiem zebrane płody i urodzaj. Projekt ma za zadanie pokazać niezwykłą powagę i istotę każdego z etapów obrzędu dożynkowego.

Spektakl wpisuje się w tradycyjny obrzęd dożynkowy – kiedy po części sacrum następuje wspólna zabawa, śpiew i taniec.

Projekt jest zwierciadłem połączenia dwóch światów: obrzędowości i kultywowania tradycji z nowoczesnością i komercjalizacją życia mieszkańców terenów Powsina oraz Wilanowa.

Warsztaty Grupy 30+ w Bolimowie – reportaż

Grupa 30 + działającą przy Centrum Kultury Wilanów przebywała na warsztatach śpiewaczych w Bolimowie. Szlifowała pieśni ludowe, które zaprezentowała na Dożynkach Powsińskich. W ramach projektu uczestnicy poznawali także walory kulturowe i regionalne tego miejsca. Grupa odwiedziła Warsztat Garncarski Rodziny Konopczyńskich szczycący się 200 letnia tradycją wytwarzania naczyń z gliny, wzięła udział w pokazie tradycyjnego kowalstwa artystycznego, odwiedziła niezwykle przyjazny Ośrodek Kultury w Bolimowie, podziwiając wycinanki i kwiaty z bibuły.

Grupa 30 + w ramach projektu przygotowywała także wieńce dożynkowe. Obok bochna chleba, wieniec jest najważniejszym symbolem dożynek, symbolizującym wszystkie plony, które rodzi ziemia i z których człowiek może korzystać. Wieniec jest także wyrazem dumy i radości z zebranych plonów, stąd też dbałość o to by prezentował się okazale, zachwycając kształtem i bogactwem misternie wykonanych dodatków. Dożynkowe wieńce zgodnie z tradycją mają uosabiać urodzaj i dostatek, stąd też obok zbóż w wieniec wplatano owoce i warzywa, do środka wkładano żywe pisklęta, co miało zapewnić zdrowy przychówek w gospodarstwie. Całość przyozdabiano czerwoną jarzębiną, polnymi kwiatami oraz kolorowymi wstążkami. Ozdobom przypisuje się dodatkowa symbolikę i tak kwiaty symbolizują radość a wstążki powiewające na wietrze swobodę. Ważnym elementem jest zwieńczenie całej formy, najczęściej poprzez umieszczenie na jej szczycie symboli religijnych takich jak: krzyż, hostia, monstrancja.

 

Piękny zwyczaj wyplatania wieńców dożynkowych zachował się do dzisiaj nie tracąc nic na aktualności. W projekcie Ode wsi do miasta po warsztatach w Bolimowie – grupa 30 + była mentorem dla mieszkańców Wilanowa, którzy także zrobili swój wieniec dożynkowy.

Ważnym elementem projektu było przejście korowodu Dożynkowego.

Skip to content