Uncategorized

Wilanowska Artystyczna Świetlica

Wybudowane i oddane do użytku społeczności wilanowskiej Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, tworzy z naszą Szkołą Podstawową nr 300 edukacyjny CAMPUS. Oczywistym było, że nawiążemy współpracę, więc stworzony został nowy program, pt: Wilanowska Artystyczna Świetlica – WAŚ. Uczymy i wychowujemy wg najnowszych standardów. Mamy do dyspozycji przestrzenie wygodnych, nowocześnie wyposażonych sal wraz z placykami rekreacyjnymi całego szkolnego CAMPUSU. Prowadzimy zajęcia w przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej, co jest obecnie „na […]

Pasaż twórców wilanowskich

  Pobierz regulamin Pobierz kartę zgłoszenia   Od jesieni 2016 r. Dom Pracy Twórczej w Powsinie będzie nie tylko miejscem unikalnych na skalę warszawską wydarzeń etnograficznych, takich jak Powsińskie Dożynki czy Powsińskie Wieczornice, oraz miejscem różnorakich warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Stanie się również Domem Pasażu Twórczości Wilanowskiej, czyli cyklicznych, otwartych dla publiczności spotkań autorskich z twórcami reprezentującymi różne dziedziny kultury i sztuki. Inicjatorem […]

“A co Wam śpiewać”

Rozpoczyna się I etap przygotowawczy projektu zgłoszonego w ramach Funduszu Animacji Kultury w Programie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej – zadanie: Wspieranie zespołów ruchu amatorskiego w domach kultury. „A co Wam śpiewać…” to projekt muzyczno – literacki (audiobook) z możliwością scenicznego wykonania. Warsztaty interpretacji tekstu, muzyczne, wokalne i aktorskie prowadzić będą do nagrania płyty z piosenkami, stworzonymi z tekstów polskich poetów m.in. Danuty Wawiłow, Jana Brzechwy, Małgorzaty […]

“Ode wsi do miasta”

“Ode wsi do miasta” Projekt, który realizujemy w ramach Warszawskiego programu Edukacji Kulturalnej nazywa się: „ode wsi do miasta” to projekt etnograficzny stanowiący charakterystyczny element unikatowego na skalę Warszawy wydarzenia: Powsińskie Dożynki. „…ode wsi do miasta” to przedstawienie realizowane przez lokalną, amatorską grupę społeczną występującą w roli edukacyjnej w stosunku do nowych mieszkańców Wilanowa i Powsina. Przedstawienie – jest dla publiczności miejskiej swoistą lekcją folkloru, który dawniej był zwyczajną […]

Wesele wilanowskie

Wesele Wilanowskie Gdy młody Mazur ma chęć ożenienia się, udaje się sam do ojca ulubionej i odzywa się do niego w te słowa“ Mój ojcze, dajcie mi waszą córkę za żonę , bardzo mi się podoba, zaraz bym chciał kazać się zapowiadać w kościele, lecz się zdecydujcie, bo jeżeli mi odmówicie waszą córkę , będę przymuszony szukać sobie innej!“ Po zaręczynach i zwykłych zapowiedziach w kościele, następują w sobotę […]

Międzydzielnicowy projekt “3 x W”

WWW – Wawer, Wola, Wilanów, to projekt partnerski trzech dużych instytucji kultury: Wawerskiego Centrum Kultury, Wolskiego Centrum Kultury oraz Centrum Kultury Wilanów. Jego celem jest wymiana wiedzy na temat historii miejsc, dawnych mieszkańców i obrzędów z nimi związanych poprzez aktywne, wspólne uczestnictwo w plenerowych imprezach im poświęconych. Działania w ramach projektu będą zaproszeniem mieszkańców Warszawy do podróży w czasie, poznania tożsamości dawnych mieszkańców […]

Skip to content