W plener z Kólturką

Plac Vogla plac Vogla 62, Warszawa

„Bliżej Vogla 2022: Twórcze KLIMA-TY” Filia CKW na Zawadach, plac Vogla Od kwietnia do października Centrum Kultury Wilanów realizuje projekt edukacyjno-artystyczny poświęcony środowisku naturalnemu i przyrodzie: „Bliżej Vogla 2022: Twórcze […]

Skip to content