Blogi

Powsinianie

Pracownia etnograficzna Powsinianie od lat kultywuje tradycje swojej małej ojczyzny, jaką jest Powsin, organizując wydarzenia takie jak Dzień Dyni, Pierzawka, Kiszenie kapusty, czy Powsiński Dożynki. Zespół z sukcesami koncertuje w całej Polsce i w Europie. Instruktorem i kierownikiem artystycznym Zespołu jest Grzegorz Toporowski.

Kuźnia Artystyczna

Zespół „Kuźnia Artystyczna” powstał z inicjatywy Danuty i Jarosława Wojciechowskich w 2000 roku przy ówczesnym Wilanowskim Klubie Młodzieżowym, który przekształcił się w dzisiejsze Centrum Kultury Wilanów. Od początku jego istnienia instruktorem tańca i choreografem zespołu jest Agnieszka Nagnajewicz.

„Grupa 30+”

Grupa 30+ to przyjaciele, którzy postanowili kultywować piękne powsińskie tradycje. Razem z Powsinianami organizują wydarzenia etnograficzne oraz szlifują swój talent wokalny pod kierownictwem Mikołaja Gąsiorka.

Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku to projekt edukacyjno – aktywizujący adresowany dla osób 55+ realizowany w Centrum Kultury Wilanów. Podstawowymi celami działania WUTW jest rozwijanie zainteresowań oraz podnoszenie komfortu życia ludzi starszych, poprzez ich wszechstronną aktywizację. Realizując te cele Uniwersytet organizuje wykłady, dyskusje, zespoły twórcze, zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki, imprezy kulturalne i integracyjne.

Skip to content