Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa

 

Weź udział w Programie
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Program trwa do 30 listopada 2022 roku

Chcesz skorzystać z Programu:
1. Zapoznaj się z Programem na stronie internetowej:
https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/cus-aoon-2022
2. Wypełnij dokumenty.
3. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
a w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenieo niepełnosprawności.
4. Złóż dokumenty:
• osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
w godzinach 8.00 – 16.00 ul. Skaryszewska 3
• drogą pocztową na adres: ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa
• przezEpuap adres: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje oraz dokumentyznajdziesz:
• na stronie internetowej: https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/cus-aoon-2022
• w siedzibie Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:
• telefon: 22 277 49 86 albo 22 277 49 79,
• mail: projekt.asystent@um.warszawa.pl

wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego
7 908 570,00 zł
całkowita wartość zadania
8 008 570,00 zł

 

Opieka wytchnieniowa

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program realizowany jest w dwóch modułach – opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I) oraz opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II).

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy

Celem Programu jest:
wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;


Do kogo skierowane są usługi wytchnieniowe w formie wsparcia całodobowego?

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu?
Zapoznaj się z zasadami realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022
Zapoznaj się z regulaminem Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022.
Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz poniżej.
Dołącz kopię orzeczenia o znacznym niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie aktualnego sądu prowadzącego nadzór.
Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu


Opieka wytchnieniowa w formie dziennej (Moduł I)

Realizatorem usługi dziennej jest Fundacja Agencji Służby Społecznej
z siedzibą: ul. ks. J. Popiełuszki 8 lok. 42, Warszawa
Wnioski można składać od 1 sierpnia
osobiście w biurze Fundacji przy ul. Prochowej 24/26 lok. 1 (Praga Południe) w godz. 8.00-16.00
lub
mailowo na adres praga@assopieka.pl

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów
607 176 030 lub (22) 612-17-42 (w godz. 8.00-16.00)

Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego (Moduł II)
Trwa nabór na usługi opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego

Realizatorami usługi są:
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

ul. Sternicza 125
01-350 Warszawa
Osoba do kontaktu – Beata Gozdek
tel. 22 665 22 39 wew. 102
e-mail: sekretariat@dpskombatant.waw.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
www.dpskombatant.waw.pl


Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”
ul. Bohaterów 46/48
03-007 Warszawa
Osoba do kontaktu – Justyna Zarecka
tel. 786 856 726
e-mail: socjalni@dpspodbrzozami.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-15.30
www.dpspodbrzozami.pl

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie:
Opieka wytchnieniowa w formie wsparcia dziennego i całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 – Wsparcie (um.warszawa.pl)

 

Skip to content