“A co Wam śpiewać”

Rozpoczyna się I etap przygotowawczy projektu zgłoszonego w ramach Funduszu Animacji Kultury w Programie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej – zadanie: Wspieranie zespołów ruchu amatorskiego w domach kultury.

„A co Wam śpiewać…” to projekt muzyczno – literacki (audiobook) z możliwością scenicznego wykonania. Warsztaty interpretacji tekstu, muzyczne, wokalne i aktorskie prowadzić będą do nagrania płyty z piosenkami, stworzonymi z tekstów polskich poetów m.in. Danuty Wawiłow, Jana Brzechwy, Małgorzaty Strzałkowskiej. Do tekstów tych powstanie muzyka, inspirowana jazzem, swingiem, czy rockiem. Wszystko w nowych, autorskich aranżacjach. Dzieci wykonają partie wokalne w stylu piosenki aktorskiej, łącząc w ten sposób elementy teatru, muzyki i śpiewu. Uczestnictwo w projekcie zapewni rozwój świadomości, zwróci uwagę na to jaką moc ma słowo pisane, jak bardzo istotny jest sposób interpretacji tekstu, tak aby muzyka stała się ramą dla słów, by nie funkcjonowały one osobno. Młodzi artyści będą współtworzyć materiał i odpowiadać za wybór utworów, które chcą zaśpiewać. To pozwoli im rozwijać wyobraźnię muzyczną („usłyszenie” melodii do konkretnego wiersza), poznają w praktyce jak powstaje kompozycja muzyczna – w tym wypadku piosenka. Uczestnicy nauczą się odpowiedzialności za stworzony wspólnie materiał. Piosenki, dzięki ich zróżnicowaniu, pozwolą na przydzielanie dzieciom ról o różnym stopniu trudności. Połączenie grup – bardziej doświadczonego Łupssa! i początkującej Pestki stanie się naturalną metodą przekazywanie zdobytych już umiejętności, pokazywania swoich możliwości, zachętą do wokalnego sprawdzenia się.
W przygotowaniu kompozycji muzycznych będą uczestniczyć także zawodowy aktor i muzycy, którzy profesjonalnie wydobywać będą możliwości muzyczne i teatralne dzieci. Płyta, którą w efekcie nagrają uczestnicy obu grup, będzie podsumowaniem tych działań, ale także materiałem dydaktycznym dla innych młodych artystów.

Dzieciaki z zespołu Łupss! oraz klubu piosenki Pestka uczestniczyły w warsztatach wokalnych w Serocku. Młodzi artyści przez kilka dni uczyli się piosenek oraz ruchu scenicznego.

Skip to content