Wilanowska Orkiestra Dęta

Wilanowska Orkiestra Dęta

Kapelmistrz: Łukasz Gallas
Kontakt do kapelmistrza: 667 148 057

Regulamin Wilanowskiej Orkiestry Dętej – zarządzenie Dyrektora Centrum Kultury Wilanów

 

Skip to content