NADCHODZĄCE WYDARZENIA

KALENDARZ
WYDARZEŃ

« Październik 2020 » loading...
P W Ś C P S N
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
pon 26

Wydarzenie odwołane!!!

26 października 17:30

Polecamy

Plany zajęć

Ważne informacje

Zapytanie ofertowe na prowadzenie w Centrum Kultury Wilanów Kawiarenki
Kulturalno – Artystycznej w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji,
ul. Radosna 11, Warszawa

Zapytanie ofertowe_kawiarenka

zalacznik-nr-1-1

zalacznik-nr-2

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail centrum@kulturawilanow.pl, telefonicznie pod numerem tel.: 668 417 228 (numer komórkowy) oraz 22 651 98 20 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W Centrum Kultury Wilanów działa Inspektor danych osobowych. Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail ido@kulturawilanow.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z Państwem, w tym przesyłania Państwu informacji o naszych aktualnych ofertach.
Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać, jednakże jej brak skutkuje niemożliwością nawiązania kontaktu z Państwem i tym samym uniemożliwia przesyłanie Newslettera.

Poza administratorem (i upoważnionymi pracownikami/ współpracownikami administratora) odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty, które wykonują dla administratora usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa danych i obsługi IT.
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
Przysługuje Państwu również prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej patrz REGULAMIN ZAJĘĆ

W związku z wysłaniem do nas zapytania/informacji/ wniosku/oferty informujemy, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, jest Centrum Kultury Wilanów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolegiackiej 3, zwane dalej „Centrum” lub „administrator”.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się na adres siedziby głównej Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ido@kulurawilanow.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) Udzieleniu Ci informacji/odpowiedzi, o którą wystąpiłeś – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora (np. dochodzenie zaległych opłat za zajęcia) – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4) Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
5) Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Twoje dane będą udostępniane upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora w związku z wykonaniem Umowy.
7) Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który Umowa będzie wykonywana, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego.
8) Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Kochani, w związku z sytuacją epidemiologiczną i objęciem Warszawy czerwoną strefą uprzejmie informujemy o zmianie godzin pracy naszych recepcji od 20.10 do 23.10.2020 r.: ➡ Kolegiacka: 8.30-14.30 i 15.00-21.00 ➡ Alto Wilanów: 09.00-13.00 i 15.00-21.00 ➡ Radosna: 13.00-21.00 ➡ Zawady: 09.00-13.00 i 15.00-21.00 ❗Wszystkie zajęcia, poza wykładami Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, odbywają się normalnie❗ ❗ Odwołane są natomiast najbliższe wydarzenia: ➡ Zawady podróżują - 22.10 (czwartek), plac Vogla ➡ Dyniowe szaleństwo na Zawadach, w tym przedstawienie teatralne - 25.10 (niedziela), plac Vogla ➡ „Z pasją przez życie” – malarstwo Teresy Zaborowskiej (wernisaż i wystawa) - 26.10 (poniedziałek), ul. Radosna 11 ❗Prosimy Was o ostrożność: obowiązuje nakaz noszenia maseczek, konieczna jest częsta dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego❗ Na drzwiach pomieszczeń uaktualniliśmy dane dotyczące maksymalnej liczby osób, które mogą w nich przebywać. Pełny tekst Zarządzenia nr 15 Dyrektora Centrum Kultury Wilanów w sprawie procedur bezpieczeństwa znajdziecie Państwo pod TYM LINKIEM oraz w recepcji CKW.
Ważne informacje dla Państwa. Wspólnie Czujmy się bezpiecznie!
Szanowni Państwo, Z chwilą, w której zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów w dniu 11 marca 2020 r. zamknięto placówki kulturalne, cały zespół Centrum Kultury Wilanów nie mógł doczekać się ich ponownego otwarcia. Dla jednostki kulturalnej funkcjonującej z ludźmi i dla ludzi, brak możliwości realizacji działań artystyczno-kulturalnych jest sprzeczny z ideą takiego miejsca i misją, która takiej instytucji przyświeca. Trudny jest nasz czas bez dzieci, bez Państwa, bez naszych Instruktorów, Studentów, Sympatyków. Smutne są korytarze i sale. Tęskno nam za Wszystkimi naszymi uczestnikami. Tęskno za energią, gwarem, śmiechem i unoszącą się w powietrzu artystyczną atmosferą. Czerwiec jest miesiącem zamykającym sezon artystyczny…To miesiąc podsumowań, pokazów, osiągnięć, podziwiania Waszych umiejętności i rozwoju Waszych pasji. W tym roku wszystko jest inne, nasz czerwiec także… Biorąc pod uwagę określone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii SARS- CoV-2 w Polsce, często sprzeczne i wykluczające się wskazówki, zważając przede wszystkim na Państwa bezpieczeństwo postanowiliśmy stopniowo i rozważnie powrócić do działań artystycznych od lipca 2020 r. Chcemy by powrót do kulturalnych aktywności - które z zasady są przyjazne i miłe, nie zawierał w sobie na ile to możliwe, stresu i strachu o zdrowie własne i najbliższych. Już za chwilę zaprosimy najmłodszych na „Lato w mieście,” dorosłych i seniorów na zajęcia jogi i aktywności na powietrzu. Czeka na Państwa jak co roku „Lato teatralne”, w miarę możliwości kilka kameralnych koncertów na wolnej przestrzeni oraz spacerów. Cały czas musimy pamiętać o zapewnieniu wszystkich niezbędnych warunków sanitarno-epidemiologicznych, o których będziemy Państwa na bieżąco i w trakcie tych wydarzeń informować. Mamy nadzieję, że tak jak budujecie Państwo z nami kulturalną codzienność w Wilanowie, pomożecie nam ze zrozumieniem i nieustającą dla nas sympatią, wrócić do normalności, której bardzo WSZYSCY potrzebujemy. Już 15 czerwca zapraszamy do zapoznania się z najbliższymi aktywnościami Centrum Kultury Wilanów. Bądźcie z nami 
Skip to content